Tartószerkezeti szakértői vélemények készítése

Vállaljuk a magasépítési épületszerkezetek (lakóházak, ipari épületek, közösségi épületek, stb.) szerkezeti felülvizsgálatát és a szemle alapján statikai szakértői vélemény készítését. A szakértői vélemény készítésének célja a szerkezeti károsodások mértékének és okának meghatározása, majd a szükséges és elvégzendő szerkezet rehabilitációs munkák műszaki megoldásának megadása.

A szakértői munka menete

Szakértői munkáink az épületek általános tartószerkezeti felülvizsgálatának és a károsodott épületek állékonysági és szerkezeti vizsgálatának tevékenységét öleli fel.
A felülvizsgálatok célja annak megállapítása, hogy egy tervezett építészeti, funkcionális átalakítás milyen mértékben érinti az épület vagy építmény szerkezeti elemeit, és megvalósítható-e a tervezett átalakítás. Ha a megvalósítás lehetséges, akkor a szakvéleményben meghatározásra kerül, hogy milyen műszaki megoldás szükséges ahhoz, hogy az épület állékonysága és teherviselő képessége megfelelő maradjon. A felülvizsgálatok másik lehetséges köre az az eset, amikor meglévő szerkezetekre az átépítés során nagyobb terhelés esik, és meg kell határozni, hogy miként erősíthetők meg a tartóelemek. Ezen szakértői munkák során minden esetben helyszíni szemlét szükséges tartani, illetve a legtöbb esetben a szakvéleményhez kiegészítő tartószerkezeti számítások és szerkezeti tervek is készülhetnek.
A szerkezeti károsodások statikai vizsgálatakor a megbízás alapján helyszíni szemlét tartunk, ahol megvizsgáljuk a sérült épületet, építményt. Itt alapvetően szemrevételezéses vizsgálat történik, de indokolt esetben szerkezeti feltárások is készítendők (alapozás, falazat, födém megbontása). Szakmai tapasztalatok és a statikai elvek, törvényszerűségek alapján készül el a szakértői vélemény.
A szakértői vélemények ára mindig esetileg kerül meghatározásra, igazodva a tényleges feladat időigényéhez és összetettségéhez.

Ajánlatkérés