Teljes körű építőipari generál tervezés

Az Alappont 2005 Kft. tervezési munkája felöleli az építőipari tervezés teljes vertikumát. A cégünk munkatársai végezik az építészeti és a tartószerkezeti tervezést, míg az egyéb szakági tervezéseknél a sokéves munkakapcsolataink alapján megbízható és precíz mérnök kollégákkal működünk együtt. Ennek megfelelően a generál tervezési feladatnál az alábbi munkarészeket tudjuk vállalni:

 • Építészeti tervezés
 • Statikai tervezés
 • Tűzvédelemi tervezés
 • Környezetvédelemi dokumentáció
 • Épületgépészeti tervezés
 • Épületvillamossági tervezés
 • Úttervek
 • Tűzjelző hálózatok tervezése
 • Munkavédelemi dokumentáció
 • Közműhálózatok tervezése
 • Kerttervezés
 • Geodézia mérések
 • Talajmechanikai szakvélemények

Megbízásaink során az épület tervezés különböző típusainak megfelelő elvárásoknak is meg tudunk felelni. Az új és átalakításra váró családi házaktól kezdődően a középületeken át az ipari és mezőgazdasági üzemek és tárolók széles skáláján végzünk tervezési munkát. Amennyiben a beruházás pályázati finanszírozást is igénybe vesz, úgy a tervezési munka részét képezi az ehhez szükséges műszaki dokumentumok összeállítása is. A tervezésnél vállaljuk gazdaságossági tanulmánytervek, építési engedélyezési és kiviteli tervek készítését. A tervek mellékleteként költségvetési kiírást is készítünk, ha azt a Megrendelő igényli. Korábbi tervezési munkáink alapján széleskörű referenciát tudunk felmutatni. A generál tervezői feladatkörben a Megrendelőink teljes körű tervcsomagot kapnak, hogy a szakmai feladatok ne terheljék őket.

A tervezési munka menete

Meggyőződéssel valljuk, hogy egy műszakilag jó és használati értékét tekintve magas színvonalú épületet csak úgy lehet megépíteni, ha annak előkészítő fázisára, a tervezésre kellő időt és energiát fordít mind a tervező, mind pedig az építtető. Ennek megfelelően szeretnénk gondos és pontos tervezést végezni ügyfeleink megbízásából. A munka menete a következő:

 • Az építtető ismerteti igényeit, és megmutatja esetleges vázlatait.
 • Letisztázzuk azon dokumentumok és alapadatok körét, melyeket a megrendelőnek kell biztosítania a tervező részére.
 • A fenti adatok alapján részletes és korrekt, írásbeli árajánlatot készítünk, mely minden költséget ismertet. Mivel azonban minden munka különböző, így egységárakat nem tudunk adni.
 • Az ajánlat elfogadása után szerződést kötünk, mely mindkét fél részére biztosítékul szolgál a korrekt szolgáltatásra.
 • A tervezési munka során vázlatterveket, tanulmányokat készítünk, és ez alapján indul el az az egyeztetési folyamat, melynél kb. 3-5 alkalommal szükséges az építtetőnek és a tervezőnek találkoznia, hogy a megrendelő által elképzelt és megvalósítható építmény terve precízen elkészíthető legyen.
 • A tervek elkészülte után cégünk az egyéb ügyintézésekben is segítséget nyújt (közmű egyeztetések, szakhatósági konzultáció, földhivatali ügyek), hogy az ügyfélnek ne kelljen a számára esetleg idegen szakmai dolgokkal foglalkoznia.
 • Amennyiben a beruházás pályázati finanszírozást is igénybe vesz, úgy a tervek mellékleteként költségvetési és pályázati dokumentációs anyag összeállításában is segítséget tudunk nyújtani.
 • Megrendelői igény alapján a terveinkhez tervezői költségbecslések, vagy tételes árazatlan költségvetés kiírásokat is készítünk külön díjazás alapján.
 • Az engedélyezési terveknél segítséget adunk a 2013-tól bevezetésre kerülő elektronikus dokumentációs rendszer kezelésében.
 • A tervezési szerződés alapvetően a tervek átadásáig ad a tervező részére feladatokat, de természetesen felelősséget érzünk a terveink megvalósíthatóságára, így tervező művezetés keretében vállaljuk a kivitelezési munkában való aktív részvételt is.
Ajánlatkérés